Kommer om intresse finns att anordna fotosafarin här uppe i lappland ! här finns gott om älg björn järv lo samt mycke skogshöns som ripa tjäder orre och järpe. Här finns även ca 4000 sjöar och tjärnar och mycke urskog ! vi har flera reservat med oändliga motiv flera stora älvar som rinner genom kommunen. Här finns även en blomstrande vinterturism men förhoppningen är att kunna utöka säsongerna och framförallt då hösten som genom sina otroliga färger inbjuder varje fotograf till underbara bilder. Här finns även ett av landets bättre boenden i form av olika hotell samt campingar med stugor med all tänkbar comfort. flygförbindelserna är dessutom mycket goda då vi har en stor och trevlig flygplats. alla ni som skulle tänkas ha ett intresse att utforska denn norra del av vårt land är välkommen med frågor och intresse anmälningar. mitt motto är inget är omöjligt allt är möjligt

 

Will if interest are high organize photo safaris up here in Lapland! here are plenty of moose bear wolverine and lynx  grouse and hazel grouse. There are also about 4,000 lakes and ponds and ! we have several parks with endless woods several major rivers flowing through the municipality. There is also a thriving winter tourism, but i have hopes to extend the seasons and especially  the fall  through its incredible colors invite each photographer to wonderful pictures. Here is also one of this country better accommodations in the form of different hotels and camp sites with cottages with every conceivable comfort. air links are also very good since we have a great  airport. all you who would possibly have an interest to explore this northern part of our country is welcome to wright your questions and interest. my motto is nothing is impossible everything is possible